Γιώργος Χρυσαφούδης

Γεωγράφος - Προγραμματιστής

Επικοινωνία

Σπουδές

Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (2006-2010)
Τίτλος πτυχιακής εργασίας: «Τρισδιάστατη γεωγραφική οπτικοποίηση και η εφαρμογή της σε τεκμηριωτικές ταινίες μικρού μήκους. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Αγ. Όρος» (Animation)

ΠΜΣ «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων», Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010-2012)
Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Σχέδιο διαχείρισης ηφαιστειακού γεωτόπου στο Σουσάκι Κορινθίας» (Φωτογραφίες)

ΠΜΣ «Πληροφορική», Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς (2014-2016)

Γνώσεις Η/Υ

Προγραμματισμός (C, C++, C#, Java, Android, Visual Basic, Python, Matlab, Prolog, Arduino)
Κατασκευή ιστοσελίδων (HTML, CSS, JavaScript, PHP, WordPress)
Κατασκευή eShop (WooCommerce)
Web servers (Apache, cPanel, Plesk)
Βάσεις Δεδομένων (MySQL, PostgreSQL)
Συστήματα Γεωγραφιών Πληροφοριών (ArcGIS, Q-GIS, SAGA GIS, PostGIS)
AutoCAD, SPSS, Linux, Windows, ECDL 3.0